Privacybeleid

2023 | Privacybeleid

BHG.ORG PRIVACYVERKLARING1. InvoeringENTtech Media Group, LLC, eigenaar van Paper Magazine en bhg.org.uk , en onze dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen ('wij, ons') waarderen uw privacy en respect voor alle wet- en regelgeving die van toepassing is op onze verwerking van persoonlijke gegevens of persoonlijke informatie over u die we mogelijk ontvangen of verzamelen.Dit privacybeleid beschrijft welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe we deze delen in verband met de diensten die we leveren, inclusief onze website en publicaties ('Diensten'). Door onze Services te gebruiken, accepteert u ons gebruik van informatie zoals beschreven in dit Beleid.Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze eigen praktijken - andere bedrijven of individuen, zelfs als ze zijn gekoppeld aan of geadverteerd op onze Services, kunnen andere praktijken en beleidslijnen hebben en u moet deze controleren voordat u met hen communiceert of persoonlijke informatie aan hen verstrekt.twee. Welke informatie verzamelen we?

Bij het leveren van onze Services kunnen we de informatie verwerken die u direct identificeert of informatie met betrekking tot apparaten die u gebruikt, waaronder: • Informatie die u vrijwillig verstrekt, waaronder uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en/of betalingsgegevens;
 • Technische gegevens die onze systemen verzamelen met betrekking tot uw apparaat wanneer u onze Services gebruikt, zoals: apparaat- of systeeminformatie, bijv. type telefoon, besturingssysteem (OS) en IP-adres, Mobile Device Identifier, bijv. UDID, Android ID;
 • Informatie verkregen van sociale netwerken, mobiele platforms en onze gelieerde ondernemingen, verkopers, adverteerders of andere gegevensaanbieders.

Informatie die u aan ons verstrekt, kan persoonlijke informatie over andere mensen bevatten: b.v. als u deelneemt aan een promotie of prijsvraag, of nieuwsberichten of nominaties indient. Als u dit doet, verklaart u dat u over de nodige wettelijke rechten beschikt om dergelijke informatie aan ons te verstrekken.De volgende tabel geeft een overzicht van hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen, en beschrijft onze praktijken in de afgelopen 12 maanden. De rechtsgronden voor verwerking hebben alleen betrekking op u waar u zich in de EU bevindt (d.w.z. de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte, het VK of Zwitserland):


Categorie van personen waarop de informatie betrekking heeft Categorieën van informatie Doel van de verwerking Bron van de informatie Categorieën van derden aan wie informatie wordt verstrekt voor zakelijke doeleinden (alleen relevant voor inwoners van Californië) Rechtsgrondslag voor verwerking (alleen relevant voor EU-gebied)
Tijdschriftabonnees Naam, adres, e-mail, telefoon, betalingsgegevens Uitvoeren van bestellingen; facturering en inning van betalingen; wettelijke naleving, belasting, boekhouding en administratie and Rechtstreeks van jou; van onze wederverkopers of verkoopplatforms Datahostingproviders; leveranciers van gegevensanalyse; wederverkopers Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze contracten met abonnees; voor onze legitieme belangen bij het beheren van verkopen via wederverkopers en verkoopplatforms; en voor de naleving van onze wettelijke en fiscale verplichtingen
Bezoekers van onze webpagina's Webpagina's bezocht of gesurft van of naar; gegevens ingediend op contactformulieren; apparaat/internet/netwerkinformatie; online-ID's; geolocatie-informatie Levering van de Diensten; het beheren en verbeteren van onze Diensten; het verbeteren van de browse-ervaring voor terugkerende gebruikers; analyse en rapportage; reageren op uw vragen of verzoeken; voor juridische doeleinden (bijvoorbeeld om bepaalde regelgevende of wettelijke vereisten toe te passen die op uw locatie vereist zijn); personalisatie van inhoud, functies, aanbiedingen en advertenties; polls, lopende enquêtes, prijsvragen, sweepstakes en promoties; winkelen en e-commerce; onze wettelijke rechten afdwingen inhoud, functies, aanbiedingen en advertenties; polls, lopende enquêtes, prijsvragen, sweepstakes en promoties; winkelen en e-commerce; het afdwingen van onze wettelijke rechten Rechtstreeks van u; of van onze klanten of zakenpartners Datahostingproviders; leveranciers van gegevensanalyse; sociale mediaplatforms; onze klanten Deze verwerking gebeurt met uw toestemming, aangezien u ons uw contactgegevens voor dit doel hebt verstrekt, inclusief met betrekking tot cookies en soortgelijke technologieën, en waar nodig voor onze legitieme belangen bij het leveren, beheren en meten van de effectiviteit van onze Diensten en het beschermen van onze rechten
Zakelijke contacten bij onze klanten Naam, titel, zakelijke e-mail, zakelijke telefoonnummers, zakelijk adres Het beheren van de levering van onze diensten; het bieden van klantenservice, rapportage en facturering Van onze klanten, of rechtstreeks van de individuen Datahostingproviders; e-maillijstverwerkers Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze contracten met onze klanten of voor onze legitieme belangen bij het verlenen van diensten aan hen. Al deze gegevens zijn bedrijfsgerelateerd en de verwerking ervan mag geen negatieve invloed hebben op uw persoonlijke privacy
Potentiële klanten, leveranciers en dienstverleners Naam, titel, zakelijke e-mail, zakelijke telefoonnummers, zakelijk adres, zakelijke interesses, professionele ervaring en kwalificaties Ons bedrijf laten groeien en beheren
Rechtstreeks van jou; of uit andere openbare bronnen (bijv. beurzen, professionele websites)
Datahostingproviders; e-maillijstverwerkers Deze verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen bij het ontwikkelen en verkrijgen van goederen en diensten voor ons bedrijf. Al deze gegevens zijn bedrijfsgerelateerd en de verwerking ervan mag geen negatieve invloed hebben op uw persoonlijke privacy


Over het algemeen kunnen we informatie delen met derden:

 • Om de rechten of eigendommen van onze gebruikers, onze gelieerde ondernemingen, onze adverteerders of onze verkopers en serviceproviders te beschermen;
 • Om ons bedrijfsbeleid, onze gebruiksvoorwaarden, onze klachtenprocedures voor auteursrechten of overeenkomsten die we met u aangaan, te implementeren of af te dwingen;
 • Om te reageren op dagvaardingen, juridische procedures of verzoeken van de overheid of wetshandhaving, of onderzoeken;
 • Om te handelen in reactie op een noodsituatie of situatie die het leven, de gezondheid of de veiligheid van een persoon bedreigt;
 • Om te helpen bij het onderzoek naar een overtreding (of vermoedelijke overtreding) van de wet, of als we te goeder trouw geloven dat de wet een dergelijke openbaarmaking vereist of toestaat; of
 • In verband met een voorgestelde of daadwerkelijke verkoop, lease, fusie, toewijzing, reorganisatie of financiering van alle of een deel van ons bedrijf.
3. Hoe worden cookies en vergelijkbare technologieën gebruikt?

Zoals de meeste online serviceproviders gebruiken we cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën om automatisch informatie te verzamelen, Services te leveren, uw ervaring aan te passen, te controleren hoe onze Services worden gebruikt en hun prestaties te verbeteren, om websiteverkeer te meten, analyseren en rapporteren.

Onze diensten worden gedeeltelijk gefinancierd door advertenties en daarom kunnen wij, onze adverteerders, externe advertentieproviders en andere derde partijen cookies, webbakens en andere vergelijkbare technologieën op uw apparaat plaatsen om uw ervaring te personaliseren, informatie te verzamelen over uw voorkeuren, locatie-informatie verzamelen en/of aangepaste advertentie-inhoud leveren en de effectiviteit ervan meten.

wat staat nf voor de rapper

Een 'cookie' is een klein tekstbestand dat op uw apparaat wordt opgeslagen en dat ons helpt terugkerende bezoekers en andere informatie die in deze sectie wordt genoemd, te herkennen. U kunt hier meer informatie over cookies lezen: https://www.allaboutcookies.org/

Webbakens worden ook wel 'webbugs', pixeltags of clear GIF's genoemd. Dit zijn kleine, transparante grafische afbeeldingen die op een webpagina of in een e-mail worden geplaatst en worden gebruikt om de activiteit te controleren van de gebruiker die die webpagina of e-mail opent.

U kunt uw webbrowser configureren om sommige of alle cookies te weigeren of om cookies te verwijderen die u in het verleden hebt geaccepteerd. Sommige van onze Services werken mogelijk niet volledig, of uw ervaring kan minder persoonlijk zijn als u dit doet.

4. Aanvullende informatie als u een inwoner van Californië bent

Deze sectie is alleen van toepassing op inwoners van Californië. Het beschrijft hoe we persoonlijke informatie van inwoners van Californië verzamelen, gebruiken en delen in verband met de services, en uw rechten met betrekking tot die persoonlijke informatie. In deze sectie betekent 'Persoonlijke informatie' informatie die wordt beschermd door de California Consumer Privacy Act van 2018 ('CCPA').

Als inwoner van Californië hebt u de onderstaande specifieke rechten die we zullen respecteren zoals vereist door de wet:

Informatie. U kunt de volgende informatie opvragen over hoe we uw persoonlijke informatie hebben verzameld en gebruikt in de afgelopen 12 maanden:

 • de categorieën van persoonlijke informatie die we hebben verzameld;
 • de categorieën van bronnen waaruit we persoonlijke informatie hebben verzameld;
 • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen en/of verkopen van persoonlijke informatie;
 • de categorieën van derden met wie we persoonlijke informatie delen;
 • de categorieën van derden aan wie de persoonlijke informatie is verkocht of bekendgemaakt voor een zakelijk doel;
 • het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen en/of verkopen van persoonlijke informatie.

Toegang: u kunt een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die we de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld.

Verwijdering: u kunt ons vragen om de persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld te verwijderen.

'Niet verkopen': als we uw persoonlijke informatie verkopen, kunt u zich afmelden om dit te stoppen. Of als we weten dat je jonger bent dan 16 jaar, zullen we je toestemming vragen (of, als je jonger bent dan 13 jaar, de toestemming van je ouders of voogd) om je persoonlijke informatie te verkopen voordat we dit doen. Op dit moment verkopen we geen persoonlijke informatie in de zin van de toepasselijke wetgeving van Californië.

Non-discriminatie: u heeft het recht om de beschreven rechten uit te oefenen zonder dat wij u bestraffen, b.v. door u Diensten te weigeren; het verhogen van de prijs van Diensten; afnemende kwaliteit van de dienstverlening; of suggereren dat we u op deze manieren kunnen straffen.

U kunt uw hierboven beschreven rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op de adressen die aan het einde van dit Beleid zijn vermeld.

Het is mogelijk dat we uw verzoek niet kunnen verwerken als (a) u ons niet voldoende details hierover verstrekt; (b) we u niet voldoende kunnen identificeren; of (c) het verzoek is onderworpen aan een uitzondering onder toepasselijk recht.

We moeten uw identiteit verifiëren om verzoeken tot uitoefening van uw rechten te verwerken, en we behouden ons het recht voor om uw verblijf in Californië te bevestigen. Om uw identiteit te verifiëren, kunnen we u vragen om een ​​overheidsidentificatie te verstrekken, uw e-mail te verifiëren, een verklaring over uw identiteit af te geven op straffe van meineed en/of aanvullende informatie te verstrekken, zoals een apparaat- of cookie-ID.

California 'Shine the Light Act': als u in Californië woont en een gevestigde zakelijke relatie met ons hebt, hebt u mogelijk het recht om informatie te ontvangen over hoe we bepaalde persoonlijke informatie delen met onze gelieerde ondernemingen of derden, zoals onze adverteerders. Dergelijke verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend, zoals aangegeven aan het einde van dit Beleid.

5. Aanvullende informatie als u zich in Europa bevindt

Gegevensbeheerder: De gegevensbeheerder van de persoonlijke informatie die we verwerken is: Paper Communications, Inc. U kunt contact met ons opnemen via de gegevens aan het einde van dit beleid.

Ontvangers van de gegevens: Ons platform en de persoonlijke informatie die erin wordt verwerkt, worden namens ons gehost op servers in de VS. We verstrekken ook gegevens aan andere bedrijven in onze bedrijfsgroep en technische dienstverleners buiten de EU die toegang tot gegevens nodig hebben om ons te helpen bij het leveren van onze Diensten. We werken in het bijzonder samen met gerenommeerde externe gegevensverwerkers, aan wie we bepaalde gegevens verstrekken, waaronder mogelijk persoonlijke informatie, om ons platform en onze diensten te leveren, inclusief voor doeleinden van opslag, analyse, ontwikkeling, testen, gepersonaliseerde advertenties, enz. en die namens ons verwerkte gegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken.

waarom gingen de pratende hoofden uit elkaar?

Als we dit doen, beschikken we over waarborgen die overdrachten vanuit het EU-gebied legaal kunnen laten plaatsvinden, waaronder een besluit van de EU-commissie waarin wordt aangegeven dat de plaats van ontvangst adequate gegevensbeschermingswetten heeft, of standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere toezichthoudende autoriteit. Een kopie van deze documenten kan worden verstrekt als we een geldig verzoek ontvangen.

Gegevensbewaring: we bewaren de gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Wanneer we de gegevens niet langer voor dergelijke doeleinden hoeven te gebruiken (of om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen), dan zullen we deze ofwel uit onze systemen verwijderen of alle persoonlijk identificeerbare elementen verwijderen zodat de gegevens niet herleidbaar zijn naar elke identificeerbare persoon. Informatie met betrekking tot cookie-ID's en gepersonaliseerde advertenties wordt normaal gesproken maximaal 13 maanden bewaard. Als u een account of abonnement heeft, bewaren we de bijbehorende gegevens zolang uw account of abonnement actief is en voor een redelijke periode zoals vereist om eventuele toekomstige juridische claims op te lossen.

Wettelijke rechten: betrokkenen in de EU-ruimte hebben verschillende wettelijke rechten met betrekking tot hun gegevens, waaronder:

• om toegang te vragen ('toegang')
• om fouten daarin te laten corrigeren ('rectificatie')
• te vragen om het te wissen (het 'recht om te worden vergeten')
• indien niet gewist, om ons te vragen de verwerking ervan te beperken
• bezwaar te maken tegen de verwerking ervan voor specifieke doeleinden (bijv. marketing)
• om een ​​kopie te vragen om mee te nemen naar een andere dienstverlener ('dataportabiliteit').

Wanneer we gegevens verwerken op basis van toestemming die u in het verleden hebt gegeven, mag u uw toestemming altijd op elk moment intrekken, maar elke verwerking die plaatsvond vóór een dergelijke intrekking, is nog steeds legaal.

We zijn altijd beschikbaar via de contacten aan het einde van dit beleid om u te helpen bij het uitoefenen van uw rechten of om eventuele problemen of twijfels op te lossen die u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie. Als u van mening bent dat uw rechten op geen enkel moment zijn gerespecteerd, heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw land om hen om een ​​oplossing te vragen.

6. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij en onze leveranciers en dienstverleners nemen uitgebreide maatregelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en goede praktijken in de sector om de veiligheid van de informatie die we verwerken te beschermen. Hoewel we altijd verbeteringen overwegen en alle potentiële problemen zullen onderzoeken, zijn geen enkele beveiligingsmaatregelen 100% perfect en kunnen we geen garanties geven dat informatie nooit zal worden geschonden of verloren.

7. Verwerken we gegevens van kinderen?

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat we dit hebben gedaan, neem dan contact met ons op. Als we ontdekken dat we per ongeluk persoonlijke informatie online hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we proberen om dergelijke informatie zo snel mogelijk te verwijderen of te anonimiseren.

8. Kunnen we dit beleid wijzigen?

We kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld vanwege wijzigingen in de toepasselijke wet- of regelgeving, technologie of ons bedrijf. We zullen eventuele wijzigingen op deze pagina plaatsen en kunnen andere middelen gebruiken om deze onder uw aandacht te brengen (bijvoorbeeld als u een tijdschrift- of nieuwsbriefabonnement hebt, kunnen we uw contactgegevens voor die Diensten gebruiken). Door onze Services te gebruiken na een wijziging in dit Beleid, accepteert u de versie die op dat moment van kracht is.

9.Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op via:

322 8th Ave verdieping 3 suite 1, New York, NY 10001, Verenigde Staten

privacy@bngentertainment.com

o ENTtech Media Group LLC verkrijgt uw toestemming in overeenstemming met het beleid en de technische specificaties van het IAB Europe Transparency & Consent Framework. Het maakt gebruik van het Consent Management Platform n°92.
U kunt uw keuzes op elk moment wijzigen door hier te klikken.

of Deponeren van cookies door Sirdata
Sirdata is een datamarketingbedrijf dat haar klanten in staat stelt om gebruikers relevante aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op hun interesses.
De Gegevens die door Sirdata worden verzameld, worden bewaard voor een maximale periode van 365 dagen, afhankelijk van het doel van de verwerking, in overeenstemming met de geldende wetten en het minimaliseringsprincipe.
Voor meer informatie: https://www.sirdata.com/privacy/
U wenst het verzamelen van uw gegevens door Sirdata uit te schakelen: https://www.sirdata.com/object/


Laatst bijgewerkt: 16 februari 2020

© ENTtech Media Group, LLC 2020, alle rechten voorbehouden.